පසුගියදා සයිප්‍රසයේ සංචාරයක නිරතවූ විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා සුබ සාධන අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරා මහතා එරට සිටින විදේශ රැකියා නියෝජිතායතන ප්‍රධානීන් හමුවී සාකච්ඡා කළහ. එහිදී මෙරට ශ්‍රමිකයන් වැඩි වැඩියෙන් සයිප්‍රසයේ රැකියා සඳහා ගෙන්වා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කරුණු සාකච්ඡා කළහ. එම සාකච්ඡාව සයිප්‍රසයේ ලීමොසෝල් නගරයේදී පැවැත්විණි. මෙම අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් පත්කර සිටින කොන්සල් ජනරල් පියරිස් ඉයෝෆිලැක්ටෝ (Pieris Thefylaktous) විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා සුබ සාධන අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් ස්වර්ණපාල, ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ සාමාන්‍යාධිකාරී එච්. බටගොඩ, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී ප්‍රියන්ත සේනානායක, ප්‍රියන්ත වීරසේකර යන මහත්වරුද සහභාගී වූහ.

20111121-img_0357.jpg