දෙසැ 18 දිනට යෙදුණු ජාත්‍යන්තර සංක්‍රමණික දිනය වෙනුවෙන් විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා සුබසාධන අමාත්‍යාංශය හා ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය ඊයේ දිපව්‍යාප්තව සංවිධානය කළ සැමරුම් වැඩසටහනේ ගාලූ මුවදොරින් ගමන්ගත් විනිමය දිනූ රටවිරු උපහාර ‘දිරි සැරිය’ පාද යාත්‍රාවට අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ විය. ඊට විදේශ තානාපතිවරු හා විදේශ නියොජිතයින් රැසක් ද එක්ව සිටියහ. ජනාධිපතිතුමන් විදේශ නියෝජිතයින් හා එක්ව දිරි සැරිය පාද යාත්‍රාවේ ගමන් ගත් අයුරු ඡායාරූපයේ දැක්වේ. දකුණු කොරියානු හා ජපාන තානාපතිවරු ද මෙහි වෙති.

20111220-ratav1.jpg

20111220-ratav2.jpg