බදුල්ල හාලි ඇල ආසනයට අයත් සියලූම පාසල්වල ඉගෙනුම ලබන 16000ක් පමණ වන දූ දරුවන් වෙත නොමිලයේ අභ්‍යාස පොත් කට්ටල ලබා දීම හා පළමු වසරේ අධ්‍යාපනය ලබන දරු දැරියන් වෙත පාසල් නිල ඇදුම් ලබාදීමේ වැඩසටහනක් පසුගිය දිනවල හාලි ඇල කොට්ඨාසයට පාසල් කේන්ද්‍රකොට ගෙන පැවැත්විණි.

වාර්ෂිකව ඩිලාන් පෙරේරා සහයෝගීතා පදනම මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන සමාජ සත්කාරක වැඩසටහනකට අනුව මෙවර ද එම ප්‍රදානය සිදු කෙරුණි. විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා සුබසාධන අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරා මහතා උඩුවර මහ විදුහලේ ප්‍රාථමික අංශයේ දරුවන් පිරිසකට පාසල් පොත් කට්ටල හා නිල ඇඳුම් ප්‍රදානය කළ අයුරු ඡායාරූපයෙන් දැක්වේ. එම පාසලේ විදුහල්පතිනී පී. වී. එම්. වයි උඩෝවිට මහත්මිය හා ඌව පළාත්සභා මන්ත්‍රීවරුන් වන නිළමේ වික්‍රමරත්න, නිමල් රත්නායක යන මහත්වරුන්ද ඡයාරූපයේ වෙති.

20120208-children.jpg