බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ හාලිඇල සහ පස්සර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවල පුහුණුව ලබන අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයට අනුයුක්ත කිරීමේ පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය අද පෙරවරුවේ (නොවැ 03) බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී සිදු කෙරිණි. විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා සුබසාධන අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීහු 112 දෙනෙකු එහිදී අනුයුක්ත කිරිමේ ලිපි ලැබූහ. (පස්සර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභීන් 47 දෙනෙකු හා හාලිඇල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභීන් 65 දෙනෙකු වන සේ) එහිදී අමාත්‍යවරයා අතින් අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීනියක පත්වීම් ලිපි ලැබූ අයුරු ඡායාරූපයේ දැක්වේ. බදුල්ල දිස්ත්‍රික් සැලසුම් අධ්‍යක්ෂ ඩබ්ලිව්.ඒ.පී විජේබණ්ඩාර, හාලිඇල ප්‍රාදේශීය ලේකම් ඩබ්ලිව්.එම්.ආර් රන්ජිත් යන මහත්වරු ද මෙහි වෙති.


20121107-0001.jpg