රැකියා සදහා විදේශ ගතව සිට ආපසු පැමිණි, රැකියා සදහා දැනට විදේශ ගතව සිටින හා විදේශ ගතවීමට නියමිත පිරිස් ඒකරාශී කිරීම තුළින් ඔවුන්ගේ ගැටළු හා අවශ්‍යතා හඳුනාගෙන ඒවාට පිළියම් යෙදීමේ අරමුණින් විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා සුභසාධන අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරා මහතාගේ සංකල්පයක් මත බිහිවූ රටවිරුවෝ සංවිධානයේ ජාතික මහා සම්මේලනය ඉරිදා (2013.08.04) නෙළුම් පොකුණ මහින්ද රාජපක්ෂ රඟහලේදී පැවැත්වේ. මෙම අවස්ථාව ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය බැසිල් රෝහණ රාජපක්ෂ, විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා සුභසාධන අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරා යන මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වේ.
පවුල් ඒකක වෙත උසස් ජීවන තත්වයක් ලබාදීම හා මෙම සංවිධානය තුළ ඒකරාශිවන රටවිරුවන්ට විදේශ රැකියා කාර්යාංශය හා රජයේ අනෙකුත් අමාත්‍යංශ සමග ප්‍රබල සම්බන්ධීකරණ යාන්ත්‍රණයක් සැකසීමද ප්‍රධාන අරමුණකි. එසේම විදේශ රැකියා සදහා මෙරටින් බැහැරව ගොස් ආපසු පැමිණ සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ වෘත්තීය ආරක්ෂාව තහවුරු කරමින් එම පවුල් වල සාමාජිකයින් බල සතු කරමින් ඔවුන්ගේ ආර්ථික වශයෙන් සවිමත් කිරීමද මෙහි අරමුණයි.
අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරා මහතා විසින් 2012.03.04 වෙනි දින නිල වශයෙන් රටවිරුවෝ සංවිධානය ආරම්භ කලේය. මේ වන විට දිවයින පුරා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ තුල රටවිරුවෝ සංවිධාන 336 පිහිටුවා තිබේ. නිළධාරීන් 4704 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත මෙම සංවිධානයේ සාමාජික සාමාජිකාවන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඒකරාශි වී සිටිති. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ, දිස්ත්‍රික් හා ජාතික මට්ටමේ ඒකක 3ක් යටතේ පූර්ණ සාමාජිකත්වය සංවිධානය වී තිබේ.